ნომინალური მფლობელის ანგარიში

 

 

ტერაბანკი საკომისიოს გარეშე გთავაზობთ ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშს, რომელიც იცავს კლიენტების ინტერესებს და აზღვევს მათ გარიგებას.

რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ გახსნან ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიში, რომელიც გამოიყენება კლიენტების ან სანოტარო აქტის საფუძველზე განსაზღვრული მესაკუთრეების ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული ფულადი სახსრების აღსარიცხად.

 

ტარიფები იხილეთ ლინკზე

 

განაცხადის ფორმა

Security Code