საკრედიტო ლიმიტი

წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ლიმიტი თქვენი ბიზნესისა და პირადი საჭიროებისთვის

  

თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესს ფლობთ, ტერაბანკის ახალი პროდუქტი — წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ლიმიტი — აუცილებლად გამოგადგებათ.

ტერაბანკი ბიზნესკლიენტებს მაქსიმალურ საკრედიტო ლიმიტს წინასწარ უმტკიცებს და მათ ამ თანხის ნებისმიერ დროს გამოყენების შესაძლებლობას აძლევს. საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობისთვის მის მიზნობრიობას მნიშვნელობა არ აქვს: თანხის გამოყენება შეგიძლიათ როგორც საქმიანი, ისე პირადი საჭიროებისთვის.

 

წინასწარ საკრედიტო ლიმიტი შესაძლებლობას გაძლევთ:

  • თანხა ლოდინის, დამატებითი განაცხადისა და ფინანსური ანალიზის გარეშე, სწრაფად მიიღოთ

  • განსაზღვროთ საკუთარი ბიზნესის მაქსიმალური კრედიტუნარიანობა

  • დასახოთ სამომავლო, გრძელვადიანი გეგმები

 

აკრედიტო ლიმიტი სამ ვალუტაში — ლარში, აშშ დოლარში ან ევროში მტკიცდება.

საკრედიტო ლიმიტის ათვისების ვადა ბიზნესსაჭიროებისთვის 12 თვეა, პირადი საჭიროებისთვის კი - 6 თვე.

წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც არსებულ, ისე ახალ ბიზნესმომხმარებლებს.

 

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე*

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე

 

*უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური ვრცელდება მხოლოდ უზრუნველყოფილ სესხებზე

განაცხადის ფორმა

Security Code