სესხი სტილისტებისთვის

სტილისტებს, რომლებსაც სესხის აღება სურთ, ტერაბანკი ახალ, მათთვის განკუთვნილ პროდუქტს სთავაზობს.
მსურველებს სამომხმარებლო თუ  იპოთეკური  სესხის აღება გამარტივებული პირობებით შეუძლიათ. შეთავაზება ვრცელდება იმ პირებზეც, რომლებსაც სესხის პორტირება სხვა ბანკიდან სურთ.
 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი


მაქსიმალური - 6 200

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 36 თვე 

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

10,50%-იდან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

22%-იდან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2.9% (მინ. 20 ლარი)

გარანტიის საკომისიო*

500-დან - 5,000 ლარამდე სესხებზე - ფიქსირებული 3 ლარი თვეში

5,000-დან - 20,000 ლარის ჩათვლით სესხებზე  - ფიქსირებული 5 ლარი თვეში

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

*გარანტიის საკომისიოს გააქტიურება ხდება მხოლოდ 500-დან 20000 ლარის ჩათვლით ისეთ სესხებზე, რომელსაც არ ყავს არც თანამსესხებელი არც თავდები.

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 100 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 84 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

რეფინანსირების განაკვეთს +6,60%-იდან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

19,50%-იდან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2% (მინ. 50 ლარი)

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 200 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე 

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

რეფინანსირების განაკვეთს +4,20%-იდან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

16,20%-იდან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

0,9% (მინ. 50 ლარი)

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

განაცხადის ფორმა

Security Code