სესხი გზავნილების საფუძველზე

 

მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სახელფასო ჩარიცხვები არ უფიქსირდებათ, სესხის აღება ბარიერს აღარ წარმოადგენს.

ტერაბანკში უკვე შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გზავნილების ამონაწერის საფუძველზე და უმოკლეს ვადაში დაიმტკიცოთ სასურველი თანხა.

 

იპოთეკური სესხის პირობები გზავნილებით

სესხის ოდენობა

მინიმალური- 1000 ლარი

მაქსიმალური- ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური- 6თვე

მაქსიმალური:

ლარში-180 თვე

უცხოურ ვალუტაში-120 თვე**

სესხის ვალუტა

ლარი,აშშ დოლარი, ევრო

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +3.3%დან

აშშ დოლარი(სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-6.95%-დან

ევრო(ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-6.6%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 15.6%-დან

აშშ დოლარი-8.2%-დან

ევრო-6.9%-დან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

სესხის გაცემის საკომისიო

0.9%(მინ. 50 ერთეული)

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარი (შესაბამის ვალუტაში)

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

*200,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

**უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში თუ მსესხებლის შემოსავალი სესხის ვალუტაშია – არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) წელი
უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება – არაუმეტეს 10 (ათი) წელი.
2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დასაშვებია იყოს 15 (თხუთმეტი) წელი.

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები გზავნილებით

სესხის ოდენობა

მინიმალური-1000 ლარი

მაქსიმალური-ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური-6 თვე

მაქსიმალური- 120 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი,აშშ დოლარი, ევრო

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +5.6%დან

აშშ დოლარი(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-9.25%-დან

ევრო(ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-8.85%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 17.3%-დან

აშშ დოლარი-10.1%-დან

ევრო-9.8%-დან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

სესხის გაცემის საკომისიო

2%(მინ. 50 ერთეული)

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარი (შესაბამის ვალუტაში)

 

*200,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

სამომხმარებლო სესხის პირობები(უზრუნველყოფის გარეშე) გზავნილებით
სესხის ოდენობა მინიმალური-500 ლარი
მაქსიმალური-10 000 ლარი
სესხის ვადა მინიმალური-3 თვე
მაქსიმალური- 36 თვე
სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა არ მოითხოვება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

13.4%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

19.2%-დან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი

სესხის გაცემის საკომისიო

2% (მინ. 20 ლარი)

500-დან - 5,000 ლარამდე სესხებზე - ფიქსირებული 3 ლარი თვეში

გარანტიის საკომისიო*

5,000-დან - 20,000 ლარის ჩათვლით სესხებზე  - ფიქსირებული 5 ლარი თვეში

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

*გარანტიის საკომისიოს გააქტიურება ხდება მხოლოდ 500-დან 20,000 ლარის ჩათვლით ისეთ სესხებზე, რომელსაც არ ყავს არც თანამსესხებელი და არც თავდები.

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

    შენიშვნა: 200,000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში

** 2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 15 (თხუთმეტი) წელი.
 

განაცხადის ფორმა

Security Code