სესხი გზავნილების საფუძველზე

 

მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სახელფასო ჩარიცხვები არ უფიქსირდებათ, სესხის აღება ბარიერს აღარ წარმოადგენს.

ტერაბანკში უკვე შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გზავნილების ამონაწერის საფუძველზე და უმოკლეს ვადაში დაიმტკიცოთ სასურველი თანხა.

 

 

უზრუნველყოფილი იპოთეკური სესხი გზავნილების საფუძველზე 
სესხის ოდენობა

განისაზღვრება ინდივიდუალურად,

უზრუნველყოფის და შემოსავლის  მიხედვით*

სესხის ვადა

მინიმალური-6 თვე

მაქსიმალური-180 თვე
სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +4,2%-დან

აშშ დოლარი(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)- 7,40%-დან

ევრო(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)- 6.40%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი-14,83%-დან

აშშ დოლარი-7,86%-დან

ევრო -6,79%-დან

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

შემოსავალი

გზავნილები 

სესხის გაცემის საკომისიო

0,9% (მინ. 50 ერთეული)

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო 

18 ლარი/ 6 აშშ დოლარი/ 4 ევრო

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს 

30%-დან

 

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

 

        შენიშვნა1: 200,000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code