სატარიფო პაკეტები ტერაბანკისგან შენი ბიზნესისთვის

თუ შენი ბიზნესსაქმიანობისთვის მრავალფეროვანი საბანკო პროდუქტების შეღავათიანი პირობებით მიღება გსურს, მაშინ ტერაბანკის სატარიფო პაკეტები სწორედ შენთვისაა.

გადაიხადე ფიქსირებული ყოველთვიური თანხა და ისარგებლე ყველა ძირითადი პროდუქტითა თუ სერვისით შეღავათიან ფასად ან საერთოდ უფასოდ.

შეარჩიე 4 სატარიფო პაკეტიდან სასურველი:

  • ბიზნეს პაკეტი Startup Business – (პაკეტით სარგებლობა შეუძლია იურიდილ პირს, რომელიც შექმნილია ბოლო 12 თვის განმავლობაში); 
  • ბიზნეს პაკეტი Silver;
  • ბიზნეს პაკეტი Gold;
  • ბიზნეს პაკეტი Platinum.

სატარიფო პაკეტები

 

Startup Business

მომსახურება  Startup Business სტანდარტული

ყოველთვიური/ყოველწლიური ღირებულება

უფასო 12 თვით, მხოლოდ 1 წლის დაარსებული კომპანია

 
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

უფასო

3 ლარი

SMS მომსახურება

სტანდარტული

უფასო
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

5 ლარი
ბიზნეს ბარათი(ბარათის ვადა 2 წელი) უფასო 1 ბარათი 130 ლარი
თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატში სტანდარტული

0.2% მინ. 0.50 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით უფასო

1000 ლარამდე - 4 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 10 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 20 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 200 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით   

უფასო

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 5 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

გადარიცხვა სხვა ბანკში აშშ დოლარში სტანდარტული

0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი/მაქს. 500 აშშ დოლარი 

გადარიცხვა სხვა ბანკში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) სტანდარტული

0.2% მინ. 15 ევრო/მაქს. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

ნებისმიერი ტიპის ანაბარი სტანდარტული

სტანდარტული

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები სტანდარტული

0.5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

Silver

მომსახურება  Silver სტანდარტული

ყოველთვიური/ყოველწლიური ღირებულება

10GEL/100GEL

 
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

უფასო

3 ლარი

SMS მომსახურება

სტანდარტული

უფასო
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

5 ლარი
ბიზნეს ბარათი(ბარათის ვადა 2 წელი) უფასო 1 ბარათი 130 ლარი
თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატში 5000 ლარის ჩათვლით უფასო

0.2% მინ. 0.50 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით 500 ლარის ჩათვლით უფასო

1000 ლარამდე - 4 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 10 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 20 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 200 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

500 ლარის ჩათვლით უფასო

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 5 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი

გადარიცხვა სხვა ბანკში აშშ დოლარში სტანდარტული

0.2% მინ. 15 აშშ/მაქს. 500 აშშ დოლარი

გადარიცხვა სხვა ბანკში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) სტანდარტული

0.2% მინ. 15 ევრო/მაქს. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

ნებისმიერი ტიპის ანაბარი სტანდარტული

სტანდარტული

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები სტანდარტული

0.5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

Gold

მომსახურება  Gold სტანდარტული

ყოველთვიური/ყოველწლიური ღირებულება

20GEL/200GEL

 
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

უფასო

3 ლარი

SMS მომსახურება

უფასო

უფასო
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

5 ლარი
ბიზნეს ბარათი(ბარათის ვადა 2 წელი) უფასო 1 ბარათი 130 ლარი
თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატში 15000 ლარის ჩათვლით უფასო

0.2% მინ. 0.50 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით 1000 ლარის ჩათვლით უფასო

1000 ლარამდე - 4 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 10 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 20 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 200 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

1000 ლარის ჩათვლით უფასო

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 5 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი

გადარიცხვა სხვა ბანკში აშშ დოლარში ფიქს.25 USD

0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი/მაქს. 500 აშშ დოლარი 

გადარიცხვა სხვა ბანკში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) ფიქს.25 EUR

0.2% მინ. 15 ევრო/მაქს. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

ნებისმიერი ტიპის ანაბარი სტანდარტულს+0,1% სტანდარტული
ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები უფასო

0,5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

Platinum

მომსახურება  Platinum სტანდარტული

ყოველთვიური/ყოველწლიური ღირებულება

50GEL/500GEL

 
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

უფასო

3 ლარი

SMS მომსახურება

უფასო

უფასო
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

5 ლარი
ბიზნეს ბარათი(ბარათის ვადა 2 წელი) უფასო 1 ბარათი 130 ლარი
თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატში 30000 ლარის ჩათვლით უფასო

0.2% მინ. 0.50 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით ფიქს. 0.9 ლარი

1000 ლარამდე - 4 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 10 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 20 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 200 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

ფიქს. 0.9 ლარი

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 5 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი

გადარიცხვა სხვა ბანკში აშშ დოლარში  ფიქს.12 USD

0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი/მაქს. 500 აშშ დოლარი 

გადარიცხვა სხვა ბანკში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) ფიქს.12 EUR

0.2% მინ. 15 ევრო/მაქს. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

ნებისმიერი ტიპის ანაბარი სტანდარტულს+0,15% სტანდარტული
ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები უფასო

0.5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

განაცხადის ფორმა

Security Code