პოსტერმინალის დადგმა სავაჭრო და მომსახურეობის ობიექტში

ზოგადი დებულება და უპირატესობები:


„ტერა“ ბანკი სთავაზობს სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებს პოს-ტერმინალით  მომსახურებას, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპანიას  გაყიდული საქონლის  ან გაწეული მომსახურების  გადახდები აწარმოოს საბანკო ბარათებით. 
პოს-ტერმინალი  არის პროგრამულ-ტექნიკური მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება საბანკო ბარათით გადახდის განსახორციელებლად:

  • პოს-ტერმინალის გამოყენებით შეგიძლიათ  მიიღოთ გადახდები Visa  და MasterCard  ტიპის ბარათებით. 
  • ტრანზაქციის თანხის ჩარიცხვის პერიოდი - 2 სამუშაო დღე.
  • მარტივი ჩართვა და მუდმივი ტექნიკური მხარდაჭერა.

მომსახურების საკომისიოები 

  • სს „ტერაბანკის“/სს „ლიბერთი ბანკის“ ბარათით ანგარიშსწორების შემთხვევაში-1.7 %, მინ. 0.50 ლარი.
  • სხვა ბანკის ბარათით ანგარიშსწორების შემთხვევაში-2.5 %, მინ. 0.50 ლარი.
  • პოს. ტერმინალით სარგებლობის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო-50 ლარი
  • პოს-ტერმინალის დადგმისას მინიმალური ხელუხლებელი დეპოზიტი ერთ ტერმინალზე შეადგენს 300 ლარს, რომელიც იბლოკება ანგარიშზე.
     

განაცხადის ფორმა

Security Code