სატარიფო პაკეტები

თუ გსურთ ისარგებლოთ ერთდროულად რამდენიმე საბანკო პროდუქტით, მიიღეთ შემოთავაზება თქვენთვის საჭირო საბანკო პროდუქტების ერთობლიობაზე.

გადაიხადეთ მხოლოდ პაკეტის საფასური და მიიღეთ მასში შემავალი პროდუქტები/მომსახურეობა  უფასოდ.


 

სატარიფო პაკეტები

 

პირობები და ტარიფები

CLASSIC პაკეტი

GOLD პაკეტი

PLATINUM პაკეტი

სტანდარტული ტარიფი

ყოველთვიური საკომისიო

2 ლარი

10 ლარი

15 ლარი

-

ყოველწლიური საკომისიო

19 ლარი

90 ლარი

140 ლარი

-

SMS მომსახურება

უფასო

უფასო

უფასო

1 ლარი

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

უფასო

უფასო

1.5 ლარი

სადებეტო ბარათი (ბარათის ვადა 2 წელი)

Visa Classic / MC Standart - უფასო

Visa Gold / MC Gold - უფასო

Visa Platinum - უფასო

Visa Classic / MC Standart -30 ლარი,Visa Gold / MC Gold -100 ლარი,Visa Platinum -250 ლარი, Visa ინფინიტი-უფასო

თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატებში

0.2% მინ. 0.6 ლარი

0%

 

0%

0.2% მინ. 0.60 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში

სტანდარტული

სტანდარტული

0,07% მინ. 0.50 ლარი

0.07% მინ. 0.90 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

0.2%, მინ 15 USD/20 EUR

ავტომატური კომუნალური გადახდები

უფასო

უფასო

უფასო

1 ლარი

მუდმივი საგადახდო დავალება

უფასო

უფასო

უფასო

1 ლარი

ცნობის გაცემა

სტანდარტული

უფასო

უფასო

სტანდარტული

ინდივიდუალური სეიფი

სტანდარტული

სტანდარტული

უფასო - 1 თვე

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) - თვეში 25 ლარი; საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) - თვეში 30 ლარი

დადებით ნაშთზე სარგებლის დარიცხვა

-

-

მინ. ნაშთი 1,000 ერთეული*

 

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

უფასო 

უფასო

უფასო

 

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

უფასო

უფასო

უფასო

 

ინტერნეტბანკი/მობაილბანკი (IB SMS)

უფასო

უფასო

უფასო

 

*დადებით ნაშთზე, საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება ბანკში არსებული შემნახველი ანაბრის პირობების შესაბამისად.

 

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმით“ სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთს:

  • აქვს ყოველთვიური მინიმალური შემოსავალი 2,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში;
  • აქვს გახსნილი ანაბარი მინიმუმ 20,000 ლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით;
  • აქვს  აღებული სესხი მინიმუმ 20,000 აშშ დოლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით.

 

შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code