ინტერფეისის ხელმისაწვდომობისა და ფუნქციონირების სტატისტიკა

Period
Uptime
KPI 1
Downtime KPI 2 PISP Response Time KPI 3 AISP Response Time KPI 4 PIISP Response Time KPI 5
Error Rate KPI 6
2023  September
100.00% 0.00% N/A 205.82 N/A
N/A
2023  October
99.81% 0.19% N/A 310.16 N/A
N/A
2023  November
100.00% 0.00% N/A 496.35 N/A
N/A
2023  December
99.86% 0.14% N/A 571.97 N/A
N/A

 

Period
Uptime
KPI 1
Downtime KPI 2 PISP Response Time KPI 3 AISP Response Time KPI 4 PIISP Response Time KPI 5
Error Rate KPI 6
2024  January
99.94% 0.06% N/A 671.92 N/A
N/A

 

Period
Uptime
KPI 1
Downtime KPI 2 PISP Response Time KPI 3 AISP Response Time KPI 4 PIISP Response Time KPI 5
Error Rate KPI 6
2024  February
100.00% 0.00% N/A 682.67 N/A
N/A

 

Period
Uptime
KPI 1
Downtime KPI 2 PISP Response Time KPI 3 AISP Response Time KPI 4 PIISP Response Time KPI 5
Error Rate KPI 6
2024  March
99.75% 0.25% N/A 640.67 N/A
N/A

 

 

Period
Uptime
KPI 1
Downtime KPI 2 PISP Response Time KPI 3 AISP Response Time KPI 4 PIISP Response Time KPI 5
Error Rate KPI 6
2024  April
99.96% 0.04% N/A 526.32 N/A
N/A

 

განაცხადის ფორმა

Security Code