პაკეტი "პლატინუმი"

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმი“ განკუთვნილია პრემიუმ სეგმენტის კლიენტებისთვის და საშუალებას გაძლევთ თვეში 15 ლარად ისარგებლოთ ყველა საჭირო საბანკო პროდუქტის ერთობლიობით, მათ შორის:

 • მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

 • მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

 • Visa Platinum ბარათი

 • ინტერნეტბანკი/ტელეფონბანკი/მობილბანკი

 • SMS ბანკი

 • ავტომატური გადახდები

 • მუდმივი საგადახდო დავალება

 • ცნობის გაცემა

 • Priority Pass-ის წევრობა და ბარათი

 • სამოგზაურო დაზღვევა

 • საკუთარი ბანკის ბანკომატში განაღდება

 • ინდივიდუალური სეიფი

 • სარგებლის დარიცხვა დადებით ნაშთზე

 

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმით“ სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთს:

      -    აქვს ყოველთვიური მინიმალური შემოსავალი 2,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში;

      -   აქვს გახსნილი ანაბარი მინიმუმ 20,000 ლარის ან მისი ეკვივალენტის ოდენობით;

      -   აქვს  აღებული სესხი მინიმუმ 20,000 აშშ დოლარის ან მისი ეკვივალენტის ოდენობით.

 

წლიური საკომისიოს წინასწარ გადახდის შემთხვევაში, მიიღეთ 20% ფასდაკლება და გადაიხადეთ ჯამში  მხოლოდ 140 ლარი.

განაცხადის ფორმა

Security Code