კონვერტირებადი ანაბარი - მაღალი სარგებელი, დაზღვეული სავალუტო რისკები

თუ ანაბრის მაღალი საპროცენტო განაკვეთით გახსნა გსურთ, მაგრამ  ვალუტის კურსის ცვალებადობა გაფიქრებთ, ისარგებლეთ ტერაბანკის ახალი, მარტივი და მომგებიანი პროდუქტით, რომელიც სარგებელსაც გთავაზობთ და თან სავალუტო კურსის ცვალებადობის რისკებისგანაც გიცავთ.  
მხოლოდ კონვერტირებადი ანაბარი გაძლევთ საშუალებას, რომ ანაბრის ვადის განმავლობაში მასზე განთავსებული თანხა სასურველ ვალუტაში ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი რაოდენობით შეღავათიანი კურსით დააკონვერტიროთ. 


კონვერტირებადი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში საჩუქრად გადმოგეცემათ:

 • ვიზა კლასიკი  - თუ ანაბრის თანხა 3000-დან 10 000-მდე ერთეულია
 • ვიზა გოლდი - თუ ანაბრის თანხა 10 000 ერთეულია

*ორივე შემთხვევაში SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი უფასოა

ანაბრის პირობები: 

 • ანაბრის გახსნა - უფასო

 • ანაბრის ვადა - 12 თვე

 • ანაბრის ვალუტა - ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

 • ანაბრის მინიმალური თანხა - 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

 • ანაბრის მაქსიმალური თანხა - 100 000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

 • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

 • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია  ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს

 • კონვერტირების ფუნქცია - ვალუტის ცვლილება  ანაბრის დარღვევის გარეშე, შეუზღუდავი რაოდენობით, სპეციალური შეღავათიანი კურსით

 • კონვერტაციის საკომისიო - ანაბრის ძირითადი თანხის 0,3%.

 • კონვერტირების შემთხვევაში ანაბარზე სარგებლის დარიცხვა შესაბამის ვალუტაში განსაზღვრული განაკვეთის მიხედვით გაგრძელდება

 • ანაბრის დარღვევის პირობა - ანაბრის გახსნიდან ერთი თვის განმავლობაში ანაბრის პირობის დარღვევის შემთხვევაში, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0.25%-ის ოდენობით. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, მას დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველი დეპოზიტის საპროცენტო სარგებელი. 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე

კონვერტირებადი ანაბრით დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი 

შეავსეთ განაცხადი

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

12

9.65%

9.25%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

12

9.62%

9.65%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

12

2.80%

2.40%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

12

2.80%

2.43%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

12

1.45%

1.40%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

12

1.45%

1.41%

 

განაცხადის ფორმა

Security Code