განახლებული ინტერნეტბანკი

ინტერნეტბანკი იურიდიული პირებისთვის

იურიდიული პირების ინტერნეტბანკის მოსახერხებელი ინტერფეისი და მრავალფეროვანი ფუნქციონალი ბიზნესის ყველა თანამედროვე მოთხოვნასა და საჭიროებას პასუხობს. მისი დახმარებით მომხმარებლებს მარტივად შეუძლიათ როგორც საბანკო ოპერაციების შესრულება, ისე უფლებამოსილი პირების პროფაილების მართვა. 


ინტერნეტბანკში ინტეგრირებულია მომხმარებლების მართვისა და უფლებათა დონეების ფუნქცია, რომლის მეშვეობითაც იურიდიული პირი თავად მართავს საჭირო უფლებებს: ჩართავს ან გამორთავს წვდომას თანამშრომლებისთვის. მარტივი ნავიგაციის დახმარებით კი იურიდიულ პირებს, ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ყოველდღიურ რეჟიმში ესაჭიროებათ, ინტერნეტბანკის მთავარ გვერდზე დახვდებათ. 

ინტერნეტბანკში შემდეგი ფუნქციებია გაერთიანებული: 

  • ბიზნესბარათის დაზღვევა
  • სპეციალური შეღავათიანი კურსით კონვერტაცია ინტერნეტბანკიდან
  • პროდუქტების დისტანციურად გააქტიურება
  • აქტივები და ვალდებულებები ვალუტების მიხედვით
  • ინტერნეტბანკით გააქტიურებული პროდუქტების ხელშეკრულებების ნახვა და ჩამოტვირთვა

ინტერნეტბანკის სრულყოფის პროცესი მუდმივად გრძელდება. 

განაცხადის ფორმა

Security Code