იპოთეკური ლიზინგი - დამატებითი შესაძლებლობა უძრავი ქონების შესაძენად

 

თუ დეველოპერული კომპანიისგან უძრავი ქონების შეძენა გსურს და შესაბამისი შემოსავალიც გაქვს, მაგრამ თანამონაწილეობისთვის საჭირო თანხის ან დამატებითი უზრუნველყოფის წარდგენას ვერ ახერხებ, ტერაბანკის ინოვაციური პროდუქტი იპოთეკური ლიზინგი დამატებით შესაძლებლობას გთავაზობს. 


იპოთეკური ლიზინგით სარგებლობისთვის საკმარისია,  ლარში აქტივის ღირებულების მინიმუმ 5%, უცხოურ ვალუტაში კი - 10% წარადგინო. სასურველ ქონებას დეველოპერისგან სალიზინგო კომპანია შეიძენს და შესაბამისი ხელშეკრულებით გადმოგცემს. 


ყოველთვიური გადახდებით ლიზინგის დავალიანების შემცირებისა და თანამონაწილეობის თანხის შესაბამისი ოდენობით შეგროვების შემდეგ შენი დაფინანსება სტანდარტული იპოთეკური სესხით გაგრძელდება.
 

სესხის პარამეტრები

 

 

ბანკი - სალიზინგო კომპანია

სალიზინგო კომპანია - ფიზიკური პირი

თანხა

<= 1,000,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი უცხოური ვალუტაში

ბანკის დაკრედიტების მოცულობიდან გამომდინარე

ვალუტა

ლარი, USD, EUR (200 000 ლარამდე სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში)

ლარი, USD, EUR (200 000 ლარამდე სესხი გაიცამა მხოლოდ ლარში)

ვადა

ლარი - 15 წელი
USD, EUR – 10 წელი

ლიზინგი (ა)
ლარი - 15 წელი
USD, EUR – 10 წელი
ლიზინგი (ბ)
ლარი -  4 წელი
USD, EUR – 4  წელი

გაცემის საკომისიო

ბანკის იპოთეკური სესხების სტანდარტების მიხედვით

ლიზინგი (ა)
ბანკის სტანდარტების მიხედვით
ლიზინგი (ბ)
ლარი - 0,5%
USD, EUR – 0,5% დან 1,0% მდე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ბანკის იპოთეკური სესხების სტანდარტების მიხედვით

ლიზინგი (ა)
ბანკის იპოთეკური სესხების სტანდარტების მიხედვით
ლიზინგი (ბ)
ლარი
ბანკის სტანდარტს + მაქს 5%
USD, EUR
ბანკის სტანდარტს + მაქს 7%

უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება (მესაკუთრე -  „სალიზინგო კომპანია“)
დეპოზიტი (მესაკუთრე - „სალიზინგო კომპანია“)

 

 

LTV

LTV უძრავი ქონება:
ლარი - 85%
USD, EUR - 70%
დამატებით დეპოზიტის გირავნობა სესხის თანხის 5% 

 

 

 

თანამსესხებელი

დიახ (სტანდარტული იპოთეკური სესხის პირობების შესაბამისად)

დიახ (სტანდარტული იპოთეკური სესხის პირობების შესაბამისად)

თანამონაწილეობა

ლარი - 15%
USD, EUR – 30%

ლარი - 5%
USD, EUR – 10%

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფომაციის მოძიების  საკომისიო

18 ლარი/6 USD/4 EUR (სალიზინგოს სესხზე მოხდება აღება)

18 ლარი/6 USD/4 EUR (კლიენტისგან მოხდება სალიზინგოს მიერ აღება)

 

განაცხადის ფორმა

Security Code