იპოთეკური ლიზინგი - დამატებითი შესაძლებლობა უძრავი ქონების შესაძენად

 

თუ დეველოპერული კომპანიისგან უძრავი ქონების შეძენა გსურს და შესაბამისი შემოსავალიც გაქვს, მაგრამ თანამონაწილეობისთვის საჭირო თანხის ან დამატებითი უზრუნველყოფის წარდგენას ვერ ახერხებ, ტერაბანკის ინოვაციური პროდუქტი იპოთეკური ლიზინგი დამატებით შესაძლებლობას გთავაზობს. 

იპოთეკური ლიზინგით სარგებლობისთვის საკმარისია, ლარში აქტივის ღირებულების მინიმუმ 5%, უცხოურ ვალუტაში კი - 10% წარადგინო. სასურველ ქონებას დეველოპერისგან სალიზინგო კომპანია შეიძენს და შესაბამისი ხელშეკრულებით გადმოგცემს. 

ყოველთვიური გადახდებით ლიზინგის დავალიანების შემცირებისა და თანამონაწილეობის თანხის შესაბამისი ოდენობით შეგროვების შემდეგ შენი დაფინანსება სტანდარტული იპოთეკური სესხით გაგრძელდება.

 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 000 ლარზე. ვადა - 84 თვე. 

 

სესხის პარამეტრები

 

თანხა

მინიმალური - 1,000 ლარი

მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

ვალუტა

ლარი, USD, EUR (400 000 ლარამდე სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში)

ვადა

ლარი - 15 წელი
USD, EUR – 10 წელი

გაცემის საკომისიო

0.5 %(მინ.50 ერთეული)

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - ინდექსს +3.3%-დან

აშშ დოლარი - 7.45%-დან (სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ევრო-7.1%-დან (ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

ლარი - 14.7 %-დან

აშშ დოლარი - 7.9 %-დან

ევრო-7.5%-დან 

უზრუნველყოფა

შესაძენი უძრავი ქონება

თანამსესხებელი

დიახ 

თანამონაწილეობა

ლარი - 5%
USD, EUR – 10%

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფომაციის მოძიების  საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

*400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია).

 

განაცხადის ფორმა

Security Code