სესხი გზავნილების საფუძველზე

 

 

მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სახელფასო ჩარიცხვები არ უფიქსირდებათ, სესხის აღება ბარიერს აღარ წარმოადგენს.

ტერაბანკში უკვე შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გზავნილების ამონაწერის საფუძველზე და უმოკლეს ვადაში დაიმტკიცოთ სასურველი თანხა.

 

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი გზავნილების საფუძველზე 
სესხის ოდენობა

განისაზღვრება ინდივიდუალურად,

უზრუნველყოფის და შემოსავლის მიხედვით*

სესხის ვადა

მაქს- 120 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +7,5%დან


აშშ დოლარი, ევრო  - 10,5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +9,35%-დან


აშშ დოლარი - 12,70%-დან


ევრო - 12.69%-დან

სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი 

შემოსავალი

სწრაფი გზავნილები 

სესხის გაცემის საკომისიო 2% მინ. 50 ლარი
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო  10 ლარი/ 6 აშშ დოლარი/ 4 ევრო

 

 

უზრუნველყოფილი იპოთეკური სესხი გზავნილების საფუძველზე 
სესხის ოდენობა

განისაზღვრება ინდივიდუალურად,

უზრუნველყოფის და შემოსავლის  მიხედვით*

სესხის ვადა

მაქს- 120 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +6,5%-დან


აშშ დოლარი, ევრო -  9,5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი-რეფინანსირების განაკვეთს +8,02%-დან


აშშ დოლარი-11,51% -დან


ევრო - 11,50%-დან

სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი 

შემოსავალი

სწრაფი გზავნილები 

სესხის გაცემის საკომისიო 2% მინ. 50 ლარი
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო  10 ლარი/ 6 აშშ დოლარი/ 4 ევრო

 

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

 

        შენიშვნა1: 200,000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში

 

 

სესხის გზავნილების საფუძველზე  ( უზრუნველყოფის გარეშე)
სესხის ოდენობა

საბლანკო სესხი- მაქს. 5000 ლარი 


სესხი თავდებობით - მაქს 10 000 ლარი

სესხის ვადა

საბლანკო სესხი- 3-12თვე 


მაქსიმალური - 3-36 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 15 %-დან 
ეფექტური საპროცენთო განაკვეთი 17,9%-დან
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება 

შემოსავალი

სწრაფი გზავნილები

სესხის გაცემის საკომისიო 2% მინ. 50 ლარი 
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო  10 ლარი

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

 

განაცხადის ფორმა

Security Code