ვიზა Royal

ROYAL ბარათი საშუალებას გაძლევთ, განკარგოთ თქვენი ანაბარი 24 საათის განმავლობაში და გაიტანოთ ანაბარზე არსებული თანხა მსოფლიოს ნებისმიერი ბანკონატიდან; შესაძლებლობა გაქვთ, განახორციელოთ ანგარიშსწორება სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში და შეუზღუდავად შეასრულოთ ონლაინ გადახდები.

  • SMS შეტყობინებები ბარათზე განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ

  • ტერაბანკის ბარათების მფლობელთათვის თანხის გადარიცხვის შესაძლებლობა ტერაბანკის ნებისმიერ ბარათზე, ბანკომატის საშუალებით

  • საბარათე ოპერაციების უსაფრთხოების სერვისი.

პლასტიკური ბარათის გაცემისა და მომსახურების ტარიფები
ბარათის ტიპი ვიზა კლასიკი
ბარათის მოქმედების ვადა 2 წელი
ბარათის გაცემის საკომისიო     უფასო
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მულტისავალუტო ანგარიში GEL / USD/ EUR

 

განაღდებისა და ანგარიშსწორების ლიმიტები
უკონტაქტოდ ტრანზაქციის ლიმიტი          50 ლარი
ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება 5,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი* 
ტერაბანკში თანხის განაღდება ულიმიტო
ანგარიშსწორებისას 10,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი
სხვა ბანკში 30,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი

 

განაღდებისა და ანგარიშსწორების საკომისიოები
ტერაბანკის ბანკომატიდან 0.2% მინ. 0.2 აშშ დოლარი
პოსტერმინალით ანგარიშსწორების საკომისიო 0 %

პლასტიკური ბარათით თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატიდან

0.70% მინ. 0.20 აშშ დოლარი*
1% მინ. 1 აშშ დოლარი**
პლასტიკური ბარათით თანხის განაღდება ნებისმიერი სხვა ბანკის ბანკომატიდან (ქვეყნის შიგნით) 2% მინ. 2 აშშ დოლარი
პლასტიკური ბარათით თანხის განაღდება ნებისმიერი სხვა ბანკის ბანკომატიდან (ქვეყნის გარეთ) 2% მინ. 2 აშშ დოლარი
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკიდან

1.5% მინ. 3 აშშ დოლარი*

1% მინ. 1 აშშ დოლარი**

თანხის განაღდება სხვა ბანკიდან 1.5%  მინ. 3 აშშ დოლარი

*ლიბერთი ბანკი  **თი-ბი-სი ბანკი

 

საბარათე ოპერაციების უსაფრთხოების სერვისის გააქტიურების პირობები

მომსახურება  სტანდარტი  პრემიუმი  პრემიუმ პლიუსი გოლდი გოლდი პლიუსი
წლიური საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 15 ლარი 25 ლარი 50 ლარი
პლასტიკური ბარათის დაზღვევის ვადა                     მიბმულია ბარათის ვადაზე
ჩიპიან ბარათზე პინის ან ჩიპის გარეშე ჩატარებული ტრანზაქცია (40 ლარს ზევით) 2000 ლარი 5000 ლარი  8000 ლარი 10000 ლარი 25000 ლარი
ინტერნეტით ჩატარებული ტრანზაქცია 500 ლარი 800 ლარი 1100 ლარი 3000 ლარი 7000 ლარი
უავტორიზაციო ტრანზაქცია  200 ლარი 500 ლარი 800 ლარი 1200 ლარი 2500 ლარი
ანაზღაურებადი ოპერაციების რაოდენობა 10 არალეგალური ოპერაცია

პლასტიკური ბარათით მომსახურების ზოგადი პირობები.

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

 

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. ბანკის სატელეფონო ცენტრი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში.

განაცხადის ფორმა

Security Code