ესქრო მომსახურება ტერაბანკისგან

იყავი მშვიდად და უსაფრთხოდ, შეამცირე ყიდვა-გაყიდვასთან  დაკავშირებული გადახდის და საკუთრების უფლების გადაცემის რისკი სამართლებრივი მექანიზმით და ისარგებლე ტერაბანკის ესქრო მომსახურებით. ესქრო, ეს არის მომსახურება, რომელსაც ბანკი გთავაზობს გადახდის და საკუთრების უფლების გადაცემის რისკის დასაზღვევად.  ესქრო ანგარიშზე აღირიცხება კონკრეტულ ტრანზაქციაში მონაწილე მხარეების ფულადი სახსრები და ბანკის მიერ შესაბამის მხარეზე თანხის გადაცემა ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესრულდება მხარეებს შორის არსებული ვალდებულებები, ან - ბანკი მიიღებს შესაბამის დავალებას სახსრების გაცემის თაობაზე.

 

ესქრო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ, როგორც ფიზიკურ, ასევე - იურიდიულ პირებს, რეზიდენტებს და  არარეზიდენტებს.

ესქრო მომსახურების ტარიფები იხილეთ ლინკი

განაცხადის ფორმა

Security Code