საბრუნავი საშუალებების ფინანსირება

ტერაბანკი საბრუნავი საშუალებების დაფინანსებას ინდივიდუალური მიდგომითა და პირობებით გთავაზობთ. ჩვენი ეფექტური ფინანსური გადაწყვეტილებები თქვენი ბიზნესის საჭიროებების შესაბამისია.

საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება დაგეხმარებათ:

  • სასაქონლო მატერიალური მარაგების გაზრდა

  • ასორტიმენტის გაფართოება

  • მომწოდებლისადმი ვალდებულების დაფარვა და ა.შ.

შეავსეთ ონლაინ განაცხადი დღესვე.

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი ეროვნულის ბანკის რეფ, განაკვეთს +2.5% დან (ეფექტური 13%-დან )

დოლარი 7%-დან (ეფექტური 7,25% დან)

ევრო 6% დან (ეფექტური 6.25% დან)

ვადა მაქს.60 თვე
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან

კრედიტინფოში გადამოწმების საკომისიო

18 ლარი

 გარანტიის საკომისიო არაუზრუნველყოფილ სესხებზე

5000 ლარამდე- თვეში 3 ლარი
20000 ლარამდე- თვეში 5 ლარი

 

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე*

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე

 

*უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური ვრცელდება მხოლოდ უზრუნველყოფილ სესხებზე

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code