სახელფასო პროექტი

ტერაბანკის სახელფასო პროექტში ჩართვით ორგანიზაციებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მნიშვნელოვნად გაიმარტივონ ხელფასების გაცემის პროცედურა. ამისთვის ტერაბანკი პარტნიორ ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს, აირჩიონ მათთვის სასურველი მეთოდი: ჩარიცხონ ხელფასები მოქნილი ინტერნეტბანკის დახმარებით ან ელექტრონულად გადაუგზავნონ ბანკს თანამშრომლებისა და მათი ხელფასების სია და ორგანიზაციის ანგარიშიდან ხელფასებს ჩარიცხავს ბანკი.

 

უპირატესობები კომპანიისთვის:

  • ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ ორგანიზაციასთან
  • მარტივი პროცედურა თანამშრომლობის დაწყებისთვის
  • ნაღდი ფულის მართვით გამოწვეული ხარჯების შემცირება
  • თანამშრომელთა სახელფასო განაკვეთების კონფიდენციალურობა

 

უპირატესობები თანამშრომლებისთვის:

  • ტერაბანკისა და პარტნიორი ბანკების ბანკომატების ფართო ქსელი საქართველოს მასშტაბით
  • მსოფლიო მასშტაბით სავაჭრო ობიექტებში ბარათით უპროცენტოდ ანგარიშსწორების შესაძლებლობა
  • მხოლოდ სახელფასო პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის ექსკლუზიური პირობები საკრედიტო პროდუქტებზე - სესხები, ოვერდრაფტები, საკრედიტო ბარათები
  • დისტანციური პროდუქტებით სარგებლობის შესაძლებლობა.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code