სამომხმარებლო სესხი

ტერაბანკი ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას გაძლევთ, ისარგებლოთ სამომხმარებლო სესხით:

  • სხვადასხვა სამომხმარებლო მიზნობრიობით

  • სხვა ბანკის სამომხმარებლო სესხის გადასაფარად

 

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი ეროვნულის ბანკის რეფ, განაკვეთს +3.5% დან (ეფექტური 13%-დან )

დოლარი 7.5%-დან (ეფექტური 7,75% დან)

ევრო 6.5% დან (ეფექტური 6.75% დან)

ვადა 120 თვე
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან

კრედიტინფოში გადამოწმების საკომისიო

18 ლარი

გარანტიის საკომისიო არაუზრუნველყოფილ სესხებზე

5000 ლარამდე- თვეში 3 ლარი
20000 ლარამდე- თვეში 5 ლარი

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე*

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე

 

*უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური ვრცელდება მხოლოდ უზრუნველყოფილ სესხებზე

განაცხადის ფორმა

Security Code