იპოთეკური სესხი

ტერაბანკი ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას გაძლევთ, ისარგებლოთ იპოთეკური სესხით შემდეგი მიზნობრიობით:

  • საცხოვრებელი ფართის/მიწის ყიდვა
  • საცხოვრებელი ფართის მშენებლობა, რემონტი
  • სხვა ბანკის იპოთეკური სესხის გადაფარვა.

 

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი ეროვნულის ბანკის რეფ, განაკვეთს +2.5% დან (ეფექტური 13%-დან )

დოლარი 7%-დან (ეფექტური 7,25% დან)

ევრო 6% დან (ეფექტური 6.25% დან)

ვადა მაქს.180 თვე
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან

კრედიტინფოში გადამოწმების საკომისიო

18 ლარი

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე*

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე

 

*უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური ვრცელდება მხოლოდ უზრუნველყოფილ სესხებზე

განაცხადის ფორმა

Security Code