ელექტრონული კომერცია

ზოგადი დებულება და უპირატესობები:


ტერაბანკი სთავაზობს სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებს ელექტრონული კომერციის  მომსახურებას, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპანიას მისი ვებ-გვერდის საშუალებით მიიღოს გაყიდული საქონლის ან გაწეული მომსახურების ღირებულება:

 • ქართული და უცხოური ბანკების მიერ ემიტირებული Visa /MasterCard პლასტიკური ბარათებით; 
 • პრეავტორიზაციის მეთოდით - ტრანზაქციის თანხა დაიბლოკება და მხოლოდ კომპანიის მიერ დადასტურების შემდეგ ჩამოიწერება კლიენტის ანგარიშ(ებ)იდან;
 • მაქსიმალურად უსაფრთხო ტექნოლოგიით - 3D Secure უსაფრთხოების სერვისით;

უპირატესობები:

 • ბიზნესის გაფართოება გაყიდვების ონლაინ მეთოდების გამოყენებით;
 • მარტივი ინტეგრაცია;
 • მუდმივი ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • ტრანზაქციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია;
 • ტრანზაქციის თანხის ჩარიცხვის პერიოდი - 3 სამუშაო დღე.

მომსახურების საკომისიოები:

 • ქართული ბანკის მიერ ემიტირებულ  VISA/MC  ბარათებზე- 2,5%
 • უცხოური ბანკის მიერ ემიტირებულ   VISA/MC  ბარათებზე-2,5%
 • ავტორიზაციის საკომისიო 0 
 • ჩარჯბექის საკომისიო - 25$
 • მოთხოვნა ინფორმაციაზე   - 5 $
 • ჩარჯბექის გასაჩივრება -25 $ 
 • საგადამხდელო სისტემის არბიტრაჟი -500 $ 
 • ინტეგრაციის საკომისიო: მომსახურე  კომპანიის ტარიფების შესაბამისად
 • მინიმალური და ცვალებადი სარეზერვო ნაშთი ანგარიშზე - შეთანხმებით ბრუნვიდან გამომდინარე.  
   

განაცხადის ფორმა

Security Code