საკრედიტო ხაზი

ტერაბანკი გთავაზობთ საკრედიტო ხაზს წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში. თუ, თქვენი ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად გჭირდებათ საბრუნავი სახსრების შესაძენად მოკლევადიანი დაფინანსება, კერძოდ:

  • პერიოდულად აითვისოთ და დაფაროთ სესხი, ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე
  • დააფინანსოთ საბრუნავი საშუალებები
  • დაზოგოთ საპროცენტო სარგებელი

 

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი ეროვნულის ბანკის რეფ, განაკვეთს +2.5% დან (ეფექტური 13%-დან )

დოლარი 7%-დან (ეფექტური 7,25% დან)

ევრო 6% დან (ეფექტური 6.25% დან)

ვადა მაქს.12 თვე
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან

კრედიტინფოში გადამოწმების საკომისიო

18 ლარი

 გარანტიის საკომისიო არაუზრუნველყოფილ სესხებზე

5000 ლარამდე- თვეში 3 ლარი
20000 ლარამდე- თვეში 5 ლარი

საკრედიტო ხაზის აუთვისებელი ნაწილის საპოროცენტო განაკვეთი

2%

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე*

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე

 

*უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური ვრცელდება მხოლოდ უზრუნველყოფილ სესხებზე

 

განაცხადის ფორმა

Security Code