საინვესტიციო იპოთეკური სესხი - ახალი პროდუქტი ტერაბანკისგან

შეიძინე ან გაარემონტე უძრავი ქონება გასაქირავებლად

თუ უძრავი ქონების შეძენა ან გარემონტება და შემდგომ გაქირავება გსურს, თანაც, ამ კუთხით გარკვეული გამოცდილება და საიჯარო შემოსავალი უკვე გაქვს, შენი მიზნის მიღწევაში ტერაბანკის საინვესტიციო იპოთეკური სესხი დაგეხმარება. 

საინვესტიციო იპოთეკური სესხი საქართველოს რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაიცემა. სესხის განხილვის პროცესში კი ბანკი იმ იჯარასაც ითვალისწინებს, რომელსაც ნაყიდი ან გარემონტებული ბინის გაქირავებით მომავალში მიიღებ.

 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 000 ლარზე. ვადა - 84 თვე. 

 

საინვესტიციო იპოთეკური სესხის პირობები:

 

მიზნობრიობა

უძრავი ქონების შეძენა/რემონტი სამომავლოდ გაქირავების მიზნით

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი;
მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე;
მასქიმალური:
ლარში 240 თვე;
უცხოურ ვალუტაში 120 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - ინდექსს +3.3%-დან; დოლარი - 7.45%-დან;(სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი);ევრო-7.10%-დან (ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი).

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 14.7%-დან;
აშშ დოლარი- 7.9%-დან;
ევრო - 7.50%-დან  

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

შესაძენი/გასარემონტებელი უძრავი ქონება

შემოსავლის ტიპი

არსებულ შემოსავალთან ერთად სამომავლო იჯარა

სესხის გაცემის საკომისიო

0.5 %(მინ.50 ერთეული)

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს

0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი;
აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარი (შესაბამის ვალუტაში)

*400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია). 

განაცხადის ფორმა

Security Code