განახლებული ინტერნეტბანკი ფიზიკური პირებისთვის

ინტერნეტბანკი და მისი მრავალფეროვანი ფუნქციები ჩვენს მომხმარებლებს საბანკო ოპერაციების დისტანციურად შესრულების საშუალებას აძლევს. მოსახერხებელი და კომფორტული ინტერფეისი კი ამ ფუნქციებით სარგებლობის პროცესს კიდევ უფრო ამარტივებს. 

სტანდარტული სერვისების გარდა, ინტერნეტბანკი არაერთ სასარგებლო შესაძლებლობას აერთიანებს. მისი დახმარებით შესაძლებელია:

 • სადებეტო ბარათის შეკვეთა და განახლება
 • ბარათის დაზღვევა
 • ბარათის დაბლოკვა, პინკოდის ცვლილება
 • სხვა ბანკის ანგარიშების დამატება 
 • ავტომობილის პარკინგის საფასურისა და ჯარიმების შესახებ ინფორმაციის მოძიება
 • სხვადასხვა ტიპის ანაბრის გახსნა, მათ შორის სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა
 • სესხის მოთხოვნა
 • დამტკიცებული სამომხმარებლო სესხის გააქტიურება
 • ვალუტის შეღავათიანი კურსით კონვერტაცია
 • ტერაბანკის კლიენტებს შორის პირადი ნომრით გადარიცხვა
 • თანხის გადარიცხვა მობილურის ნომრით
 • ტრანზაქციის დანიშნულებისა და თარიღის მიხედვით მოძიება
 • გადარიცხული თანხის გამეორება
 • ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება
 • კომუნალური კალათების შექმნა და ერთიანი მარტივი გადახდა 
 • ფავორიტი ანგარიშის არჩევა, რომელიც გადარიცხვისას ავტომატურად იქნება მითითებული
 • ტერაბაიტების შესახებ ინფორმაციის ნახვა, ტერაბაიტებით კომუნალური გადასახადების გადახდა და მობილურის შევსება (საკრედიტო ბარათის, თრეველ, გოლდ და პლატინა ბარათების მფლობელებისთვის)

ინტერნეტბანკის გააქტიურება ტერაბანკის მომხმარებლებისთვის დისტანციურად, ტერაბანკში მისვლის გარეშე, ონლაინრეგისტრაციითაა შესაძლებელი: www.ebanking.ge 

 

ინტერნეტბანკის ტარიფები და პირობები

 

IB პაროლიანი

IB SMS

IB დიჯიპასიანი

რეგისტრაცია უფასო უფასო უფასო

მომსახურება

უფასო

1.5 ლარი (თვეში)
სატარიფო პაკეტის ფარგლებში უფასო

5 ლარი (თვეში)
დიჯიპასის მოწყობილობა* - 20 ლარი

 

ფუნქციონალები

შეზღუდული ფუნქციონალით (მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის)

სრული ფუნქციონალით, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის
ოპერაციები სრულდება მობილურზე მიღებული OTP კოდით

სრული ფუნქციონალით, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის
ოპერაციები სრულდება დიჯიპას მოწყობილობით

 

 

 

 

 

განხორციელებადი ოპერაციები

-საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა;

                                                        -ბალანსის, გადახდების ისტორიის, ამონაწერის და რეკვიზიტების ნახვა/ბეჭდვა;


-ვალუტის კურსების ნახვა და კონვერტაცია;


-პერსონალიზაცია (მაგ. პაროლის შეცვლა, ნულოვანი ანგარიშების დამალვა/გამოჩენა, ა.შ);


-შეტყობინების გაგზავნა;


-კომუნალური გადასახადების გადახდა;


-ბარათის დაბლოკვა

 

 

 

 

არ არის შეზღუდული

 

 

 

 

არ არის შეზღუდული

გადარიცხვა ტერაბანკში გახსნილ ანგარიშებზე ნებისმიერ ვალუტაში

-

 

უფასო

 

უფასო

 

გადარიცხვა სხვა ბანკში გახსნილ ანგარიშებზე ლარში

-

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

 

 

*ჯარიმა დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების შემთხვევაში - 40 ლარი

განაცხადის ფორმა

Security Code