იუნისტრიმი

 

სტანდარტული პირობები:

  • გადარიცხვისთვის საჭირო დრო: 5-10 წუთი
  • გზავნილის ვალუტა: აშშ დოლარი, ევრო, რუსული რუბლი
  • თანხის გაგზავნა და მიღება შესაძლებელია მსოფლიოს 100–ზე მეტ ქვეყანაში (იხ. ოფიციალურ ვებ გვერდზე)
  • ბივალუტური გადარიცხვის ტარიფი: ნებისმიერი თანხის 0.7%

 

გზავნილის ვალუტა გზავნილის მოცულობა საკომისიო
USD / EUR 0 - 2,999,99 1%
  3,000,00 - ზევით ფიქს. 35 ერთეული
RUR 0 – 99,999,99 1%
  100,000,00 - ზევით ფიქს. 1000 ერთეული

 

03.08.15-დან იუნისტრიმი ამცირებს კლიენტის ტარიფს აქედან გადარიცხვისას. გზავნილის ცვლილება ვრცელდება მხოლოდ საქართველოდან რუსეთის მიმართულებით.

 

გზავნილის ვალუტა გზავნილის მოცულობა საკომისიო
RUR / USD / EUR

100,000,00 RUB - მდე /

3,000 USD / 3,000 EURO

0,95%
 

100 000.00 RUB - ზევით /

3,000 USD / 3,000 EURO

990 RUB / 35 USD / 35 EUR

 

 

გზავნილი საქართველოდან თურქეთის მიმართულებით

გზავნილის ვალუტა გზავნილის მოცულობა საკომისიო
USD / EUR 335 USD / EUR-მდე ფიქს. 5 USD / EUR
  335 USD / EUR-დან - 10,000 USD / EUR-მდე 1,5%

 

 

იუნისტრიმის სისტემით მიღებული ფულადი გზავნილი შეგიძლიათ განკარგოთ პლასტიკური ბარათით ან მიმდინარე ანგარიშით სახლიდან გაუსვლელად. 

განაცხადის ფორმა

Security Code