სამომხმარებლო სესხი

სწრაფი დახმარება ფინანსური სახლისგან!

რასაც ისურვებ, შენი გახდება - ზღაპრულ დაპირებას  ჰგავს, მაგრამ რეალობაა. მხოლოდ ერთხელ გამოთქვი სურვილი ტერაბანკში და ნებისმიერი ნივთი, რომელიც მოგეწონება, შენი გახდება. საოცნებო მოგზაურობასაც დავაფინანსებთ. 

დაგეხმარები  იმ შემთხვევაშიც, თუ სამკურნალოდ გჭირდება თანხა შენთვის ან ნებისმიერი ახლობლისთვის.

შენი ქონება ჩვენთვის მხოლოდ დამატებითი საშუალებაა, რომ უფრო დიდი მიზნის მიღწევაში დაგეხმაროთ. გამოიყენე უკვე არსებული ქონება იმისთვის, რომ უფრო მეტი მოიპოვო და ისარგებლე უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხით.


 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები აქციის ფარგლებში
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში რეფინანსირების განაკვეთს+3,5%-დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი აშშ დოლარში  7%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11,3%-დან ლარში, 7.5%-დან აშშ დოლარში
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

*100,000 ლარზე  (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი ევროში
სესხის ოდენობა     

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი               8%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი                        8.9%-დან 
სესხის ვალუტა ევრო
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)
 

*100,000 ლარზე  (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ ყველას არა აქვს ქონება სესხის უზრუნველსაყოფად, ამიტომ გთავაზობთ გამოსავალს - სესხი უზრუნველყოფის გარეშე. 

 

სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი


მაქსიმალური - 45,000 ლარი

სესხის ვადა

მინიმუმი: 3 თვე


მაქსიმუმი: 48 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში 7.5%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 15.5%-დან
სესხის ვალუტა ლარი
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)


 

განაცხადის ფორმა

Security Code