სამომხმარებლო სესხი

სწრაფი დახმარება ფინანსური სახლისგან!

რასაც ისურვებ, შენი გახდება - ზღაპრულ დაპირებას  ჰგავს, მაგრამ რეალობაა. მხოლოდ ერთხელ გამოთქვი სურვილი ტერაბანკში და ნებისმიერი ნივთი, რომელიც მოგეწონება, შენი გახდება. საოცნებო მოგზაურობასაც დავაფინანსებთ. 

დაგეხმარები  იმ შემთხვევაშიც, თუ სამკურნალოდ გჭირდება თანხა შენთვის ან ნებისმიერი ახლობლისთვის.

შენი ქონება ჩვენთვის მხოლოდ დამატებითი საშუალებაა, რომ უფრო დიდი მიზნის მიღწევაში დაგეხმაროთ. გამოიყენე უკვე არსებული ქონება იმისთვის, რომ უფრო მეტი მოიპოვო და ისარგებლე უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხით.

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +5.6%-დან


აშშ დოლარი(სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)- 9.25%-დან


ევრო(ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი) - 8.85%-დან

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 17.3%-დან


აშშ დოლარი -  10.1%-დან


ევრო- 9.8%-დან

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

სესხის გაცემის საკომისიო

0.90%(მინ. 50 ერთეული)

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო.

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარის ექვივალენტი 

 

*200,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500ლარი


მაქსიმალური-  45,000  ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 36 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი

წლიური საპროცენტო განაკეთი     

13.4%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

19.2%-დან 

შემოსავალი

300ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში) 

სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2%(მინ.20 ერთეული)

გარანტიის საკომისიო*

500-დან - 5,000 ლარამდე სესხებზე - ფიქსირებული 3 ლარი თვეში

5,000-დან - 20,000 ლარის ჩათვლით სესხებზე  - ფიქსირებული 5 ლარი თვეში

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

*გარანტიის საკომისიოს გააქტიურება ხდება მხოლოდ 500-დან 20,000 ლარის ჩათვლით ისეთ სესხებზე, რომელსაც არ ყავს არც თანამსესხებელი და არც თავდები.

განაცხადის ფორმა

Security Code