შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, ნებისმიერი სიხშირით შეიტანოთ და გამოიტანოთ შეუზღუდავი ოდენობის თანხა თქვენს ანგარიშზე.  საპროცენტო სარგებელი კი დაგერიცხებათ ყოველი დღის ბოლოს, ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. 

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ დანაზოგი მთლიანად ან ნაწილობრივ და ამავდროულად, მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - უვადო

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 5 ერთეული*

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ულიმიტო

  • პროცენტის დარიცხვის პერიოდულობა - ყოველი თვის ბოლოს

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველი დღის ბოლოს ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.00% 1.5% 0.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
2.73% 0.95% - 0.103%

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code