საკრედიტო ბარათი

შენი სურვილების სპონსორი

დაფიქრდი, რამ შეიძლება გაგახაროს ყველაზე მეტად. ჩაინიშნე ყველა სურვილი, რომელიც გაგახსენდება და მოდი შენს ფინანსურ სახლში. ჩვენ გადმოგცემთ ბარათს, რომელიც ყველა სურვილს ასრულებს.

საშეღავათო პერიოდი:  55 დღე

 • თანხის დაბრუნების პროგრამა

 • ყოველთვიური მინიმალური შენატანი:  დახარჯული თანხის 5%

 • თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის ნებისმიერ ბარათზე ბანკომატის საშუალებით

 

ათვისებული თანხა შეგიძლია დაფარო ორი გზით:

 • სრულად, საშეღავათო პერიოდის 0%-იანი კრედიტით სარგებლობისთვის

 • მინიმალური შენატანებით 

 

ტერაბაიტები

დააგროვე ტერაბაიტები ტერაბანკისგან და უფასოდ გადაიხადე კომუნალური გადასახადები ან შეავსე ანგარიში!

ჩაერთე ტერაბანკის ლოიალურობის პროგრამაში:
ყოველ 5 ლარიან ტრანზაქციაზე - მიიღე 1 ტერაბაიტი
ყოველი 1 ლარით მეტ თანხაზე კი, დაგემატება კიდევ 1 ტერაბაიტი

 • ექვსლარიანი ტრანზაქცია = 1+1 ტერაბაიტს
 • ცხრალარიანი ტრანზაქცია = 1+4 ტერაბაიტს
 • ათასლარიანი/ან მეტი ოდენობის ტრანზაქცია = 996 ტერაბაიტს, რომელიც დარიცხვის ზედა ზღვარს წარმოადგენს(1 ტერაბაიტი არის პირველი 5 ლარის, ხოლო მომდევნო 995 ლარი = 995 ტერაბაიტს)
 • 300  ტერაბაიტი = 1 ლარს

 

თანხის დაბრუნების მექანიზმი

დაიბრუნეთ გახარჯული თანხის 1% (არაუმეტეს 500 ლარი) პოს ტერმინალზე განხორციელებულ ყოველ შემდეგი სახის ტრანზაქციაზე:

 • პოს-ტერმინალი;
 • ვებგვერდებზე ანგარიშსწორება.

ტრანზაქციის თანხა უნდა აღემატებოდეს 20 აშშ დოლარს (შესაბამის ექვივალენტს ლარში). დაბრუნებული თანხის დაანგარიშება ხდება ყოველთვიურად ამონაწერის დაანგარიშების დღეს. თანხის დაბრუნების შედეგად ჩარიცხული თანხა მინიმალურ შენატანად არ ითვლება.

 

საკრედიტო ლიმიტის პირობები ( Next/Next Up ბარათი)

Next ბარათის ტიპი

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი/ვიზა პლატინა/ვიზა ინფინიტი*

ბარათის ვადა 2 წელი
საკრედიტო ბარათის ღირებულება უფასო

სასწრაფო ბარათის გაცემის საკომისიო

ბარათის ღირებულებას + GEL 30

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში - 29%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლიმიტის თვეში ერთხელ განულების შემთხვევაში** 0,7%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლიმიტის მინიმალური შენატანებით დაფარვის შემთხვევაში** 34,7%
საკრედიტო ლიმიტის ვადა 3 წელი
საკრედიტო ლიმიტის ვალუტა ლარი
საკრედიტო ლიმიტის დამტკიცების საკომისიო 0%
ყოველწლიური მომსახურების საკომისიო

-    კლასიკი/სტანდარტი - 500-850 ლარამდე ლიმიტის ფარგლებში - 20 ლარი
-    კლასიკი/სტანდარტი - 850 ლარის ზევით - 35 ლარი ყოველწლიურად
-    პლატინა - 85 ლარი ყოველწლიურად
-    ინფინიტი - 85 ლარი ყოველწლიურად

ბარათის აღდგენა დაკარგვის/დაზიანების შემთხვევაში

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი - 30 ლარი
ვიზა პლატინა- 85 ლარი
ვიზა ინფინიტი - 85 ლარი

საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა

Next საკრედიტო  ბარათი: 500-17000 ლარი***


Next UP საკრედიტო ბარათი: 500-5000 ლარი

ბარათზე ინტერნეტ საიტებიდან ჩარიცხული ან საზღვარგარეთ

ტერმინალებზე შესრულებული ოპერაციის

დაბრუნებული თანხების მომსახურების საკომისიო

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი/ვიზა პლატინა/ვიზა ინფინიტი- 2%

პინ კოდის აღდგენა

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი/ვიზა პლატინა/ვიზა ინფინიტი - 5 ლარი

ბარათით შესრულებული ტრანზაქციის გასაჩივრების მომსახურების ღირებულება, თითოეულ ტრანზაქციაზე****

15 აშშ დოლარი

ბარათის განთავსება ადგილობრივ სტოპ-სიაში

უფასო

ბარათის განთავსება საერთაშორისო სტოპ-სიაში (2 კვირით)

40 აშშ დოლარი

*ვიზა ინფინიტი გაიცემა მხოლოდ SELECT კლიენტებზე.
**საკრედიტო ბარათის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ლარიან ლიმიტზე დაანგარიშებით. გათვალისწინებულია დაშვება, რომ მსესხებელი საკრედიტო ბარათს იყენებს ანგარიშსწორების მიზნით.
***ვიზა კლასიკის/მასტერქარდ სტანდარტის მაქსიმალური ლიმიტი განისაზღვრება 500-დან 5,000 ლარამდე, ხოლო ვიზა პლატინის და ვიზა ინფინიტის  1,000-დან 17,000 ლარამდე.

****დაზღვევის ფარგლებში ანაზღაურების შემთხვევაში კლიენტს გასაჩივრების საკომისიო ხარჯი არ დაეკისრება. აღნიშნული ხარჯი ანაზღაურდება ბანკის მხრიდან.

 

განაღდებისა და ანგარიშსწორების ლიმიტები

უკონტაქტოდ ტრანზაქციის ლიმიტი          100 ლარი

ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი - 10 000 ლარი
ვიზა პლატინა- 15 000 ლარი
ვიზა ინფინიტი - 15 000 ლარი

ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი - 30 000 ლარი
ვიზა პლატინა- 100 000 ლარი
ვიზა ინფინიტი - 100 000 ლარი

სხვა ბანკის ფილიალიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი

ვიზა კლასიკი/მასტერქარდ სტანდარტი - 30 000 ლარი
ვიზა პლატინა- 50 000 ლარი
ვიზა ინფინიტი - 50 000 ლარი

Next/ Next UP ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვის საკომისიო

Next ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა  ლარში (ტერაბანკსა და სხვა ბანკებში) 

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

Next ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა  ვალუტაში (ტერაბანკში)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

Next ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა  ვალუტაში (სხვა ბანკებში)

3.5% მინ 20 აშშდოლარი/15 ევრო

ტერაბანკის ბანკომატის საშუალებით ტერაბანკის ბარათზე თანხის გადარიცხვის საკომისიო

3% მინ 3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკის საკრედიტო ბარათის გადასაფარად

0%

განაღდების საკომისიოები

 

პოსტერმინალით ანგარიშსწორება

0%

ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო

3%, მინ. 9 ლარი  (შესაბამისი ექვივალენტი)

ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო

3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი))

სხვა ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო

3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)

ტერაბანკში თანხის განაღდების საკომისიო

3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)

პარტნიორი ბანკის სალაროდან თანხის განაღდების საკომისიო

4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)*

სხვა ბანკის სალაროდან თანხის განაღდების საკომისიო

4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)

თიბისი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო

3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)

*ლიბერთი ბანკი  

 

 ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის იხილეთ ლინკზე 

 

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. ბანკის სატელეფონო ცენტრი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში.

განაცხადის ფორმა

Security Code