როიალ ანაბარი

ROYAL ანაბარი არის შემნახველი საბარათე ტიპის ანაბარი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, თქვენი სურვილისამებრ განკარგოთ ანაბარზე არსებული თანხები, ნებისმიერ დროს, ბარათის მეშვეობით. 

ანაბრის პირობები

 • ანაბრის გახსნა - უფასო

 • ანაბრის წლიური მომსახურების საკომისიო - 10 ლარი

 • ანაბრის ვადა - უვადო

 • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 50 ერთეული

 • ანაბარზე თანხის დამატება/გატანა - ულიმიტო

 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის პირობა - სარგებლის დარიცხვა წარმოებს ანაბრის ანგარიშზე დარიცხული ყოველდღიური ნაშთის გათვალისწინებით. სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება თვეში ერთხელ, ყოველი მომდევნო კალენდარული თვის პირველ რიცხვში.

 • ROYAL ბარათის ტიპი - Visa Classic

ანგარიშიდან თანხის განაღდების საკომისიო ბანკში მოქმედი ტარიფების შესაბამისად იხ.ლინკი

წლიური საპროცენტო განაკვეთი:

ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.00% 0.80% 0.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:*

ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.07% 0.80% 0.50%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე  1000 ერთეულის ნაღდი ანგარიშსწორებით განთავსების პირობით

 

ROYAL ბარათით შესაძლებელია:

 • ანაბარზე არსებული თანხის გამოტანა მსოფლიოს ნებისმიერი ბანკომატიდან-2% მინ. 2 აშშ დოლარი

 • ინტერნეტ-გადახდების განხორციელება

 • სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში ანგარიშსწორება

 • კომუნალური გადახდების განხორციელება

 • თანხის გადარიცხვა სხვა VISA ბარათზე ბანკომატის მეშვეობით-0.1% მინ. 0.5 ლარი

 

ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის იხილეთ ლინკზე

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

 

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. 

 


 

განაცხადის ფორმა

Security Code