იპოთეკური სესხი ქართველი ემიგრანტებისთვის

შეიძინე ბინა საქართველოში გამარტივებული მეთოდით

თუ ემიგრაციაში ცხოვრობთ, უძრავი ქონების შესაძენად თანხას აგროვებთ, მაგრამ შემოსავლის დადასტურებასა და იპოთეკური სესხის აღებას ვერ ახერხებთ, ტერაბანკის ახალი პროდუქტი სწორედ თქვენთვისაა.

ტერაბანკის იპოთეკური სესხი, რომელიც სპეციალურად ემიგრანტებისთვის შეიქმნა,  დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე გაიცემა, რაც უძრავი ქონების შეძენის ბარიერს სრულიად გიხსნით. ახალი პროდუქტით უძრავი ქონების შეძენას როგორც დეველოპერული კომპანიებისგან, ისე ფიზიკური პირებისგან შეძლებთ.

იპოთეკური სესხით სარგებლობა ქართველი ემიგრანტების გარდა, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებსა და ორმაგ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ.

სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6თვე


საქართველოს მოქალაქეების ან ორმაგი მოქალაქეებისთვის- ლარში 180 თვე


ვალუტაში- 120 თვე**

 

საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის-72 თვე

სესხის ვალუტა ლარი,აშშ დოლარი, ევრო
წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარი - ინდექსს +4.3%-დან

დოლარი - 8.45%-დან

ევრო 8.10%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 15.9 %-დან

აშშ დოლარი- 9%-დან
ევრო- 8.6%-დან
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი  ქონება 

სესხის გაცემის საკომისიო 0.9%(მინ.50 ერთეული)

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს

30% დან 

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო 

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარი (შესაბამის ვალუტაში)

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

*400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია).

სესხის მისაღებად აუცილებელია მომხმარებელი შემოსავალს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იღებდეს

**უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში თუ მსესხებლის შემოსავალი სესხის ვალუტაშია – არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) წელი
 უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება – არაუმეტეს 10 (ათი) წელი.
2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დასაშვებია იყოს 15 (თხუთმეტი) წელი.

***ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 000 ერთეულზე. ვადა - 84 თვე. 

განაცხადის ფორმა

Security Code