საბავშვო ანაბარი

გახსენით ანაბარი უფასოდ და  მიეცით თქვენს შვილს სასურველი მომავლის შექმნის საშუალება.

გახსოვდეთ, ანაბარზე თანხის დამატება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ.

  • საპროცენტო განაკვეთის განახლება ხდება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იმ მომენტში ბანკში არსებული საბავშვო ანაბრის პროცენტის შესაბამისად.
  • ანაბრის ვადა: ბავშვის სრულწლოვანებამდე (მინიმალური 2 წელი)
  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა-15 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
     

დარღვევის პირობა

განმკარგველის მიერ ანაბრის დარღვევა  შესაძლებელია სამოქალაქო კოდექსის 186 მუხლის 11 პუნქტის გათვალისწინებით:   

  • თუ დეპოზიტზე არსებული თანხა მისაღებ სარგებელთან ერთად (ჯამურად) არ აღემატება 1 000 (ერთი ათას) ლარს ან მის ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში (იმ დღის ეროვნული კურსით) 
  • ნებისმერი თანხის შემთხვევაში, თუ განმკარგველი წარმოადგენს შესაბამის სასამართლო ნებართვას (დადგენილებას); 

განათავსეთ თანხა ანაბარზე მაქსიმალური ვადით და გაახარეთ თქვენი შვილი ვადის ბოლოს სასიამოვნო მოულოდნელობით. 

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი 
ევრო 
12.50% 3.95% 3.40%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*

ლარი აშშ დოლარი 
ევრო 
11.80% 3.87%

3.34%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 


 

განაცხადის ფორმა

Security Code