სამომხმარებლო სესხი

სამომხმარებლო სესხი ტერაბანკისგან


ტერაბანკის სამომხმარებლო სესხი განკუთვნილია იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ როგორც სტანდარტული შემოსავალი, მაგალითად, ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა და გზანილი, ისე კერძო, მაგალითად, რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავლები. 

ტერაბანკი გთავაზობთ უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფილ სამომხმარებლო სესხებს.

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +5.6%-დან

აშშ დოლარი(სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)- 9.75%-დან

ევრო(ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი) - 9.35%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი 17.6 %-დან.


აშშ დოლარი - 10.60%-დან.


ევრო - 10.1%-დან.

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

შემოსავლის ტიპი

ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე, კერძო საქმიანობიდან — რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავალი

სესხის გაცემის საკომისიო

0.90%(მინ. 50 ერთეული)

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო.

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარის ექვივალენტი 

 

*300 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია).

**ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 000 ერთეულზე. ვადა - 84 თვე. 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500ლარი


მაქსიმალური-  45,000  ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 48 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი

წლიური საპროცენტო განაკეთი     

13.4%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

16.30%-დან 

შემოსავალი

300ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში) 

შემოსავლის ტიპი   

ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე, კერძო საქმიანობიდან — რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავალი                                                                                                                                  

სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2%(მინ.20 ერთეული)

გარანტიის საკომისიო*

500-დან - 5,000 ლარამდე სესხებზე - ფიქსირებული 3 ლარი თვეში

5,000-დან - 20,000 ლარის ჩათვლით სესხებზე  - ფიქსირებული 5 ლარი თვეში

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

*გარანტიის საკომისიოს გააქტიურება ხდება მხოლოდ 500-დან 20,000 ლარის ჩათვლით ისეთ სესხებზე, რომელსაც არ ყავს არც თანამსესხებელი და არც თავდები.

**ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 20 000 ლარზე.

განაცხადის ფორმა

Security Code